Aktuality

Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY najdete v záložce – Informace – Školská rada

Od 26. dubna 2021 je umožněn odborný výcvik všech studentů SŠ v běžném režimu, tedy bez omezení času a počtu žáků.

Výuka odborného výcviku bude tedy dle běžného rozvrhu.

Na základě nenaplnění kapacity pro nově přijaté uchazeče o studium na SŠ, rozhodla ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky a všichni uchazeči, kteří podali včas přihlášku ke studiu s potřebnými náležitostmi, jsou ke studiu od 1. 9. 2021 přijati.

Rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi o studiu je možné si osobně vyzvednout v kanceláři školy, budova Komenského 10, po předešlé domluvě na telefonních číslech 775 146 190 a 727 989 855.

Prosíme o následné doručení zápisového lístku nejpozději do konce dubna.

Třídní schůzky a volby do školské rady:

Provoz školy od 12.4.2021:

MŠ: prezenční výuka všech dětí

ZŠ: prezenční výuka všech žáků

ZŠ speciální: prezenční výuka všech žáků

PrŠ jednoletá a dvouletá: prezenční výuka všech žáků

OU – všechny ostatní obory: zůstává stávající stav, tedy distanční výuka + osobní konzultace dle rozpisu jednotlivých tříd

„Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je provedení antigenního testu ve škole s negativním výsledkem a to každé pondělí a čtvrtek. Bližší informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů, popř. vedení školy.“

Provoz školy od 29.3.2021 do 11.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci prodlužuje opatření ze dne 26.2.2021

%d blogerům se to líbí: